Get Adobe Flash player

Udalosti

V prípade, že prišlo k poistnej udalosti, budete očakávať primerané plnenie zo strany poisťovne; ak je váš nárok oprávnený a ste riadne poistený, pravdepodobne sa aj dočkáte, ale...

 

Proces likvidácie škôd je náročný na dodržiavanie presne stanovených postupov, správnej terminológie, dôsledného vyplňovania hlásení a iných tlačív; je nutné vedieť sa orientovať v poistných podmienkach, zmluvných dojednaniach, klauzulách, doložkách atď. Problémy môžu vznikať aj pri preukazovaní hodnoty (dokladovaní) poškodených alebo zničených vecí, pri určení cien upotrebiteľných zvyškov, pri posudzovaní zodpovednosti alebo miery zavinenia, oprávnenosti samotného nároku a v mnohých iných situáciách.

 

V takýchto prípadoch je dobré mať pri sebe profesionála - niekoho, kto vás zastúpi a celú vec uspokojivo vyrieši.

 

Ponúkame vám zastúpenie pri uplatňovaní oprávnených nárokov voči poisťovniam, poisteným subjektom, a to aj pri škodách, ktorých poistné krytie nebolo dojednané cez našu spoločnosť.

 

Zastúpime vás aj v prípadoch, keď ste boli poškodený ako účastník dopravnej nehody - vodič, majiteľ vozidla, spolujazdec, chodec, cyklista a to aj vtedy, ak sami nie ste poistení.

 

Posúdime a dáme stanovisko aj k už prebiehajúcim, resp. ukončeným likvidáciám. Zabezpečíme obhliadky, súdnych znalcov, prípadne právne zastúpenie.

 

Tieto služby sú pre našich klientov bezplatné.