Predčasniatka – bojovníci v dlani

Priemerná dĺžka tehotnosti je 40 týždňov. V prípade predčasne narodených detí existujú štyri skupiny. Ľahko nezrelý novorodenec sa narodí v 34 – 36 gestačnom týždni, v 32 – 33 gestačnom týždni hovoríme o stredne nezrelom novorodencovi, v 28 – 30 týždni ide o veľmi nezrelého novorodenca a k najrizikovejším extrémne nezrelým patrí dieťa narodené pred 28 týždňom. Zvyčajne má hmotnosť pod 1000 – 1500 gramov a meria menej ako 35 cm.

starost

Čím je nižší týždeň narodenia, tým je vyššie riziko poškodení a trvalých následkov. Deti nie sú pripravené na denné svetlo, na ruch okolo nich a na vzduch, ktorý so sebou prináša prenos vírusov, infekcie a pod. A práve infekcie sú častou príčinou úmrtí predčasniatok.

V súčasnosti sú nemocnice na Slovensku stále lepšie vybavené na príchod týchto detí. Slúžia na to vysokošpecializované perinatologické centrá, kde je personál špeciálne vyškolený. Takýchto centier je na Slovensku presne 6 – v Bratislave, Nových Zámkoch, Martine, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove.

Predčasne narodené dieťa vyžaduje špeciálnu zdravotnú starostlivosť v prvých dňoch a týždňoch jeho krehkého života. Po narodení putuje do inkubátora, ktorý ho chráni pred vonkajšími vplyvmi. Vnútri je teplota zvýšená na rovnakú úroveň, ako v maternici. Dieťa je prikryté perinkami, „mojkáčikmi“ a napojené na prístroje, ktoré kontrolujú jeho životné funkcie. Nie je schopné samostatne papať, výživa mu je podávaná hadičkou priamo do žalúdka. Každým dňom však silnie a dávky výživy sa postupne zvyšujú. V tomto období je veľmi dôležitá prítomnosť matky. Na základe overených výskumov vo svete dospeli vedci k názoru, že dieťa potrebuje cítiť matku. A preto sa u nás postupne začalo zavádzať „klokankovanie“ – dieťa vytiahnu z inkubátora a priložia ho na hruď mamičky vždy, keď za ním príde. Nič pri tom nerobí, iba si ho drží a dieťa na nej spokojne spinká. Tento proces pozitívne vplýva na jeho mentálny a fyzický vývoj. Mamičke prospieva tiež, že si svoju malinkú ratolesť môže aspoň chvíľu držať v náručí. Klokankovanie môže samozrejme praktizovať aj otec.

inkubátor

Pri pravidelnom navštevovaní nemocnice personál postupne učí rodičov jednotlivým krokom, ako sa o predčasniatko starať, keď už si ho budú môcť vziať domov. V niektorých prípadoch je potrebná špeciálna starostlivosť aj po prepustení z nemocnice, na čo sa treba dopredu pripraviť. Avšak či už bude dieťa zdravé, alebo bude mať následky zapríčinené skorým príchodom na svet, jednu vec majú všetky spoločnú – sú to veľkí bojovníci.