Sociálne služby podľa zákona

Jedno rázový príspevok pre prváka
V októbri máte nárok uplatniť si príspevok vo výške 100 eur na školské potreby pre prváka základnej školy. Príspevok vám však bude vyplatený až v polovici októbra. Ide o jedno rázový príspevok, ktorí môžete dostať len raz.
Zvýšenie rodičovského príspevku
Od januára 2020 sa môžu mamičky potešiť zvýšeným rodičovským príspevkom. Tento raz sa však nejedná len o pár centov. Mamičky, ktoré poberali materské si prilepšia o 150 eur. Čiže budú dostávať 370 eur. Ostatným sa zvýšia o 50 eur, čiže 270 eur. Rodičovský príspevok sa má zvýšiť aj dvojičkám. Oprávnená osoba, ktorá sa stará o dve alebo viac súčasne narodených detí dostane 25 percent na každé dieťa.

sourozenci.jpg

Príspevok na dopravu
Príspevok poskytuje úrad, u ktorého ma zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt. Má naň nárok zamestnanec, ktorý pracuje na dohodu. Zamestnávateľ vám tak môže preplatiť cestovné náklady do výšky až 50 percent z celkovej sumy nákladov na dopravu.
Jedno rázový príspevok v hmotnej núdzi
Požiadať oň môžete v obci, v ktorej máte trvalý pobyt. Je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov v domácnosti. Poskytuje sa na nevyhnutné potreby potrebné pre život. Táto dávka je financovaná z rozpočtu obce.

školáci.jpg

Príspevok na stravu
Žiaci v materských škôlkach budú mať obedy zadarmo od januára 2019 no žiaci základných škôl si budú musieť počkať do septembra 2019 rozhodol o tom parlament. S týmito službami vám ochotne poradia na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny vo vašej obci. Zamestnávateľ vám musí poskytnúť minimálne 55 percent z ceny jedla. Čo od 1.7.2019 ukazuje v číselných hodnotách výšku 2, 81 eura. A však ak dostávate od vášho zamestnávateľa stravné lístky jeho hodnota musí byť od 1.7.2019 minimálne 3, 83 eura. Finančný príspevok na stravu sa považuje za zdaniteľný príjem zamestnanca.