Bezpečnosť inteligentných zariadení vo vozidlách: máme sa báť ohrozenia?

Vozidlá, ktoré dnes schádzajú z výrobných liniek, sú vybavené inteligentnými zariadeniami, ktoré sú súčasťou doplnkovej výbavy automobilov. Tieto pripojiteľné zariadenia majú za úlohu urobiť auto inteligentnejším a výskum dokázal, že prvotné obavy o ich bezpečnosť neboli na mieste. Dokonca sú bezpečnejšie viac ako ostatné zariadenia s možným prístupom k internetu.Interiér vozidla.jpg
Hotové alebo s tuningom
Majitelia si nové vozidlo kompletne napojené na internet môžu zaobstarať dvoma spôsobmi: prvý je kúpiť si automobil, ktorý má túto výbavu už od výroby alebo druhým spôsobom, keď mu doprajú „tuning“ ich majitelia až po kúpe a nainštalujú doňho mnoho doplnkových inteligentných zariadení. Každému je jasné, že obidve možnosti sú prínosom k zlepšeniu jazdy a k väčším zážitkom z nej, ale zároveň sa otvára nový priestor na ich zneužitie.
 
Predmetom skúmania bolo viacero systémov
Testovaním prešlo niekoľko náhodných zariadení, medzi ktorými boli merače tlaku v pneumatikách, diagnostické jednotky s bluetooth, alarmy, monitorovacie systémy teploty, kamery ovládané mobilnou aplikáciou či GPS. Výsledky priniesli prekvapivé zistenie v pozitívnom smere. Hoci odborníci očakávali zraniteľnosť zariadení, smart výbava vozidiel prešla testami bez väčších problémov, okrem malých nedostatkov ju vyhodnotili ako bezpečnú. Rizikové sa prejavili prevažne systémy ovládania dynamiky riadenia, monitorovanie systému v pneumatikách, no znepokojuje najmä zariadenie pre umožnenie otvorenia dverí automobilu pomocou alarmu. Spomínané prvky však nedávajú zlodejovi nijaký priamy výsledok.Hacker nikdy nespí.jpg
 
Inteligentné=zraniteľné
Prevažnú väčšinu bezpečnostných opatrení všetky zariadenia, ktoré boli predmetom skúmania, splnili. Hoci sa našli menšie výnimky, výsledky dopadli dobre. Drobné nedostatky spôsobovala prevažne obmedzená funkčnosť alebo málo skúseností s reálnym útokom na tieto zariadenia. Výrobcovia s úspechom investovali množstvo snahy, aby boli zariadenia čo najlepšie zabezpečené, ale ostražitosť je aj napriek tomu stále na mieste. Skúsenosti hovoria, že bezpečnostné problémy sa prejavujú prevažne v tých najinteligentnejších zariadeniach.