Nepoznané náboženstvo rastafariánov

Pri slovách ako reggae, alebo rastafariáni sa nám asi ako prvá vybaví  Jamajka, veľa dobre naladených ľudí a nekonečná pohoda. Pravda je však niekde inde. Rastafariánstvo nie je len moderná záležitosť mladých ľudí, ktorí sa chcú odlíšiť od davu. Ide o náboženstvo, ktorého základy položili černosi v Afrike. Jeho hlavnou myšlienkou, je záchrana ich ľudu pred utláčaním a otroctvom.

rasty
 
Rastafariáni uctievajú Haileho Selassieho prvého. Nejedná sa však o mýtickú bytosť, ale o reálneho človeka. Selassie bol etiópskym kráľom, ktorý žil a panoval v tridsiatych rokoch, dvadsiateho storočia. Ľud ho začal uctievať na základe povesti, podľa ktorej mal na svet prísť panovník, ktorý oslobodí černochov spod nadvlády bielych. Vyslovil ho Marcus Mosiah Garvey a znelo takto: „S nádejou hľaďte na Afriku, kde bude korunovaný čierny kráľ, a ten sa stane naším vykupiteľom.“ No a práve Selassie, spĺňal všetky kritéria tohto proroctva. Zároveň bol priamym potomkom kráľa Šalamúna a kráľovnej zo Sáby. Veriaci ho vnímajú ako ľudské stelesnenie Boha a prevteleného Ježiša Krista. Traduje sa, že samotný panovník, ani len netušil o tom, že ho niekto uctieva. A už vôbec nepatril medzi vyznávačov tohto náboženstva. Oficiálne sa hlásil ku kresťanskej viere. Dokonca ani po jeho úmrtí, nikto z veriacich neveril, že je panovník naozaj mŕtvy. Vnímali to skôr ako test ich viery.

musika
 
Podstatou viery rastafariánov je, že príde súdny deň, kedy budú všetci oslobodený s pod nadvlády bielych a uniknú z babylonu. Babylon je najčastejšie spomínaným slovom v reggae piesňach práve kvôli tomu, že predstavuje základ tejto viery.
Ide o všetko zlé na tomto svete. Napríklad veriaci, ktorí žijú na Jamajke, túto krajinu vnímajú ako babylon, pretože ich skutočnou domovinou je Etiópia. Celý ich život sa teda točí hlavne okolo toho, ako uniknúť a bojovať proti babylonu.
Nie je presne známe, aká časť svetovej populácie sa oficiálne hlási k tomuto náboženstvu. Odhadované počty však hovoria približne o 700 až 800 000 ľuďoch. Aj keď sa jedná o náboženstvo prevažne čiernych ľudí, jeho pravidlá nezakazujú veriť osobám akejkoľvek národnosti, rasy, či farby pleti.