Podmienky pre založenie s. r. o.

Dostali ste skvelý podnikateľský nápad a chcete sa vrhnúť na založenie vlastnej spoločnosti? Čo tak založenie spoločnosti s.r.o. a ich podmienky? Pri zakladaní a vedení spoločnosti je dôležité uvedomiť si všetky veci s tým spojeným, a tiež riziko, ktoré to prináša. Ak však máte jasnú víziu, vypracovaný podnikateľský plán a budete sa držať nasledujúcich rád, nie je dôvod sa obávať pustiť do vlastného podnikania. Ako sme už spomenuli, prvým krokom na začatie podnikania je dobrý nápad, a potom následne zrealizovanie podnikateľského plánu.

company

Pri zostavovaní podnikateľského plánu, resp. zámeru je potrebné zamerať sa na obchodné meno a údaje o spoločnosti, predmet podnikania, personálnu organizáciu, kalkuláciu výdavkov a výnosov, marketingový plán, konkurenciu, atď. Je dôležité správne si vypočítať výšku výdavkov a očakávaných výnosov, aby ste zistili či môžete očakávať zisk. Taktiež myslite na konkurenciu. Zvoľte si miesto, kde predmet vášho podnikania je menej rozšírený.

company

Neskôr sa už môžete zaoberať formálnymi záležitosťami. Na základe toho či zakladáte s. r. o. ako jednotlivec alebo spolu s inými spoločníkmi vypracujete zakladateľskú listinu, v druhom prípade spoločenskú zmluvu. Nezabúdajte, že pri s. r. o. je potrebné zložiť základné imanie, ktoré je 5000 €. Ešte pred úplným začiatkom procesu zakladania s. r. o. si zodpovedajte na pár dôležitých otázok, ktoré by vám v tom mohli brániť. To je, či ste evidovaný v zozname exekúcií, či ste medzi dlžníkmi sociálnej poisťovne alebo či dlžíte daňovému úrade. Takisto nesmiete mať na krku exekúciu alebo byť diskvalifikovaný. A ak ste dosiahli plnoletosť, teda vek 18 rokov, ste bezúhonný, čiže ste neboli nikdy trestne stíhaný, ste spôsobilý na právne úkony a máte trvalé bydlisko v Slovenskej republike alebo v inej krajine OECD, na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným by vám nemalo nič brániť.