Vlastné výrobky

Klasické trhoviská s čínskym tovarom stratili opodstatnenie. Trhy so zeleninou  a ovocím sú sezónnou záležitosťou a sú veru v hojnom množstve navštevované.
Ponúkajú :řezbář.jpg

 • Ovocie
 • Zeleninu
 • Víno
 • Kvety
 • Stromy
 • Sadenice
 • Vajíčka
 • Med

Príležitostne sa ich sortiment rozšíri o :

 • Smútočné vence
 • Vianočné dekorácie
 • Vianočné stromčeky

 Hneď na začiatku nášho trhoviska sedáva staručký deduško a predáva košíky z prútia, búdky pre vtáčikov aj vyrezávané bakule.
Niet dieťaťa, ktoré by sa pri deduškovi nezastavilo. Vyzerá presne ako ten z rozprávky. Milý pohľad, ľahký úsmev a krásne výrobky nútia mnohých pristaviť sa.
Iste, nie sú to veci dennej potreby, nekupujú ich teda ľudia stále, ale aspoň na kus reči sa pristavia.
Vzhľadom na pokročilý vek deduška je obdivuhodné, ako si pamätá ľudí a plynulo nadväzuje na rozhovor hoci aj spred mesiaca.
Iba tak , medzi rečou , vystrúha malú píšťalku pre môjho syna. Či len mu urobí radosť !
Veruže niet v tejto chvíli pre neho krajšej a lepšej hračky!
Podrobne vysvetľuje, ktorý prútik je na výrobu takejto píšťaly súci. Berie nôž do ruky a vyrezáva do nej meno môjho syna.
Tie oči by ste mali vidieť ! Je zo starčeka nadšený a ani domov sa mu veru nechce ísť. Najradšej by sa tu niečo priučil .
 Takýchto výrobkov- dávno zabudnutých je predsa veľa ! Primátori, starostovia- chopte sa iniciatívy  a privolajte starých remeselníkov na námestia.
Nebudú tak prázdne, bez života a zrodí sa možno nádherná tradícia odovzdávania štafety remesla z jednej generácia na druhú.
 
Niekedy sa predsa takto šírili poznatky, povesti, piesne. Iba vďaka tomuto spôsobu sa veru niektoré remeslá zachovali do dnešného dňa.:hnízdo.jpg

 • Drotárske
 • Kováčske
 • Rezbárske
 • Čipkárske
 • Šúpoliarske

Zaiste mnohé ďalšie. Hlavne že sú to remeslá našich predkov ! Nedovoľme im zaniknúť. Vytvorme podmienky pre ich odovzdávanie z tej najstaršej generácie na tú našu najmladšiu.