Get Adobe Flash player

Služby

Životné poistenie
- kapitálové
- investičné
- rizikové
- s kritickými chorobami
Úrazové poistenie
- individuálne
- skupinové
- pre športovcov
Zdravotné poistenie – strata príjmu
- zdravotné poistenie pre kľúčové riadiace osoby
- poistenie pre profesionálnych športovcov

 

Poistenie špeciálnych rizík
• Poistenie finančných strát
• Poistenie záručných opráv (predĺženie záruk)
• Únosy a vydieranie - poistenie únosov, vydierania, vynútených platieb
• Poistenie zodpovednosti členov predstavenstva
• Garančné poistenie
• Poistenie colného dlhu
• All risk poistenia - elektronika, stroje
CAR, EAR (stavebno-montážne poistenia)

 

Poistenie motorových vozidiel:
• Havarijné poistenie
• Povinné zmluvné poistenie
• Poistenie batožiny
• Poistenie prepravovaných osôb
Poistenie skiel

 

Poistenie majetku:
• Poistenie majetku právnických osôb
• Poistenie rodinných domov
• Poistenie bytov
• Poistenie stavieb
• Poistenie domácností
• Poistenie skla
• Poistenie zariadenia a zásob
• Prerušenie prevádzky
• Poistenie lodí

 

Poistenie zodpovednosti:
• Všeobecná zodpovednosť za škodu
• Enviromentálne škody
• Profesná zodpovednosť - lekári, audítori, notári,....
• Projekčná činnosť
• Neštátne zdravotnícke zariadenia
• Zodpovednosť dopravcu
• Zodpovednosť zasielateľa
• Zodpovednosť za vadný výrobok

...a ďalšie druhy poistení podľa požiadaviek a potrieb klientov.