Začali ste podnikať? Nezabudnite na svoju zdravotnú poisťovňu

Ak ste s tým sekli v práci a vydali sa dráhu samoživiteľa, teda ste si založili živnosť, nezabudnite ani na svoju zdravotnú poisťovňu. Ak sa takpovediac vykašlete na platenie svojej zdravotnej poistky, môže sa vám veľmi ľahko stať, že vás v nemocnici neošetria, alebo nevydajú lieky na predpis.

mobil
 
Prípady, kedy si svoju zdravotnú poistku musíte platiť sami:
 

  • Ste samostatne zárobkovo činná osoba.
  • Ste dobrovoľne nezamestnaní, teda nepracujete, ale zároveň nie ste vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (úrad práce sociálnych vecí a rodiny).
  • Ste zamestnaní na dohodu, poprípade na iný typ zmluvy a váš zamestnávateľ za vás zdravotnú poistku neplatí. S týmto prípadom sa stretnete napríklad vtedy, keď pracujete na brigádnický pomer. Preto si tieto informácie vždy pre istotu overte u svojho zamestnávateľa.

 
Ako a dokedy zmenu oznámiť poisťovňu
 
Vašou prvou povinnosťou je túto zmenu oznámiť vašej poisťovni. Ak ste si živnosť založili napríklad v priebehu septembra, túto zmenu musíte ohlásiť najneskôr do ôsmeho októbra, teda do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. Takto to chodí vo väčšine poisťovní, pre istotu si túto informáciu overte na webovej stránke tej vašej.
 
To, že si poistku budete platiť sami, môžete poisťovni oznámiť telefonicky, elektronicky, alebo poštou. Následne vás budú informovať o tom, ako a kedy budete poistku platiť. IBAN bankového účtu, variabilný i špecifický symbol a ostatné potrebné veci, by ste mali nájsť aj na každom webe danej poisťovne.
 
Koľko zaplatíte?
 
Ak ste si živnosť ešte len založili, vaše poistné nemá poisťovňa z čoho vypočítať, takže budete platiť minimálnu sumu. V roku 2019 je to presne 66,78 eur. táto čiastka sa môže rok od roku zmeniť, preto ak plánujete túto zmenu budúci rok, nezabudnite si to skontrolovať.

kalkulačka
 
Ako zaplatíte
 
Peniaze môžete zaplatiť prostredníctvom elektronického bankovníctva, priamo v poisťovni, vkladom na účet v banke, alebo poštovou poukážkou.